1.

Personlige samtaler

En personlig samtale kan give dig klarhed og overblik over, hvad der er vigtigt for dig, samtidig med at du vil opleve, at evt. emotionelle forhindringer for at du kan gøre det, du gerne vil, bliver opløst. Det er det, man kan opnå i en terapeutisk samtale. Et kognitivt og emotionelt skift der gør, at det er muligt for dig efterfølgende at gøre det, der er rigtigt for dig i situationen eller i relationen. Du vil opleve, at du formår både at stå meget stærkere i dig selv og samtidig turde være sårbar, så du fremstår både autentisk og helt igennem troværdig. Herved har du de bedste betingelser for at få det, du gerne vil have med et blik for, hvad der er vigtigt for den anden part - om det er en lønforhøjelse på arbejdet, at dine børn skal gøre hvad du siger, eller du vil have større nærhed i en relation.

Gode eksempler på emner til en personlig samtale kan være:

En svær beslutning som du skal træffe

En opslidende konflikt, som du godt kunne tænke dig at opløse 

En relation hvor du ikke forstår, hvad det er der sker imellem jer

Et vigtigt behov hos dig, der ikke bliver mødt (af dig selv eller omgivelserne)

Noget du er bekymret eller nervøs for 

Noget i din hverdag som dræner din energi eller gør dig stresset

Noget du er ked af og gerne vil tage hånd om

Noget der gør dig rigtig frustreret eller vred

Der går ikke en uge uden, at vi mennesker oplever nogle af disse situationer. Vi har som regel heldigvis ressourcerne i os selv og vores nærmeste familie og venner til i høj grad at håndtere det. Men især hvis du oplever, at emnerne er tilbagevendende, kan det være ret interessant og givende for dig at tage det op med en terapeut. Ofte ligger løsningen på et dybere niveau end det umiddelbare tema, der udspiller sig. Du vil gennem en terapeutisk samtale få øje på de dybereliggende mønstre som ligger til grund for "dine temaer". Du vil finde ud af, at dit reaktionsmønster giver så god mening for lige netop dig, og du vil få fleksibiliteten og friheden til at vælge at tænke, føle og gøre noget andet end du plejer. Over tid vil du opnå en større grad af "emotionel fitness". På den måde vil du opleve en forandring i dit liv og i dine relationer.

    

PERSONLIG SAMTALE (60 min.): 750 kroner - introtilbud 500 kr. hele 2021 (dækker lokaler og supervision)